I. Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy STYLÓWKA, właściciel P.H.U Jarosław Łukaszczyk z siedzibą w Zielona Góra 65-154, ul. Dolina Zielona 19 G , zarejestrowana jest w Centrali Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej. NIP: 929-148-97-94 REGON: 080426640
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu.

II. Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą P.H.U Jarosław Łukaszczyk  z siedzibą w Zielona Góra 65-154, ul. Dolina Zielona 19 G , zarejestrowana jest w Centrali Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej. NIP: 929-148-97-94 REGON: 080426640
 3. Klient – podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.stylowelove.pl
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą
 8. Konto – usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem w której zapisane są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym.
 9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.

III. Płatności oraz dostawa

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego towaru: przesyłka kurierska DPD ( przelew 23 zł, pobranie 28 zł ) , paczkomat INPOST ( zależności od wagi przesyłki od 18zł  wzwyż- przelew, pobranie dodatkowo 6 zł), INPOST( 20 zł przelew, 26  zł pobranie)
 2. Dostawa może opóźnić się z przyczyn niezależnych od producenta.
 3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności: Płatność za pobraniem, płatności elektroniczne przelewy24/ PayPal / karta płatnicza, blik, raty, PayPo  
 4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem Klient obowiązany jest do dokonania płatności gotówką przy dostawie.
 5. Potwierdzenie płatności wraz z potwierdzeniem dostawy zamówienia jest pełnoprawnym dowodem zakupu.
 6. Wysyłki pakujemy do 7 dni roboczych. Maksymalny czas oczekiwania na paczkę to 7 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) liczonych od daty zaksięgowania wpłaty na sklepie, lub w przypadku wyboru dostawy za pobraniem daty złożenia zamówienia. W wyjątkowych przypadkach czas realizacji zamówienia może się wydłużyć do 10 dni roboczych za co z góry najmocniej przepraszamy.

IV. Prawo odstąpienia od umowy ( ZWROTY)

 BARDZO PROSZĘ O ODSYŁANIE PACZEK TYLKO I WYŁĄCZNIE KURIEREM. NIE ODBIERAMY PACZEK Z PACZKOMATU ( TYLKO W WYJĄTKOWYCH SYTUACJACH, PO WCZEŚNIEJSZYM KONTAKCIE ) PROSZĘ NIE ODSYŁAĆ TOWARU POCZTĄ POLSKĄ – również nie będą odbierane.

Link do pobrania formularzu zwrotu znajduje się na samym dole regulaminu. 
Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży – przed odesłaniem upewnij się, że zwracany produkt nie posiada zapachów i nie nosi śladów użytkowania.

1. Konsument może odstąpić od Umowy poprzez odesłanie danego produkt wraz z wypełnionym formularzem zwrotu ( link do pobrania na samym dole)
2. FORMULARZ NALEŻY WYSŁAĆ RAZEM JEDNĄ PACZKĄ ZE ZWRACANYM PRODUKTEM. Nie odbieramy paczek wysłanych do nas za pobraniem.

Zwracamy się z prośbą o zapakowanie produktów w oryginalne opakowania w jakich je Państwo otrzymali, jeśli to możliwe wraz z całym kompletem metek, paragonem sprzedaży.

V. Wymiana towaru

 1. Jeżeli chcą państwo wymienić produkt na inny prosimy o wysłanie przesyłki na adres: ul. Dolina Zielona 19 G, 65-154 Zielona Góra wraz z informacja na jaki produkt mamy wymienić, numer zamówienia oraz adres do wysyłki. Koszty wysyłki oraz ponownego nadania ponosi Konsument.
 2. Jeżeli został dostarczony inny model niż był zamawiany prosimy o wysłanie go do sprzedawcy na swój koszt listem poleconym ( koszt 8 zł będzie zwrócony) oraz dołączenie do paczki kartki z informacją o pomyłce, numer zamówienia oraz jaką rzecz mamy wysłać.

VI. Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 4. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu wraz z pismem reklamacyjnym.
 5. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie jednak nie później niż w terminie do 14 dni od jej otrzymania i o rezultacie rozpatrzenia reklamacji zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji.

VII. Polityka Prywatności i Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych jest P.H.U Jarosław Łukaszczyk   z siedzibą w Zielona Góra 65-154, ul. Dolina Zielona 19 G , zarejestrowana jest w Centrali Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej. NIP: 929-148-97-94 REGON: 080426640
 2. P.H.U Jarosław Łukaszczyk  gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
 3. Dane osobowe użytkowników serwisu są chronione, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, w najlepszy możliwy sposób, uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.
 4. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta również w inny celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu jego zgody.
 5. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na dotychczasową zgodność przetwarzania z prawem. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do założenia Konta i korzystania z Usług Elektronicznych świadczonych przez www.sklepodziezowybelleza.pl, jak również do składania Zamówień i zawierania Umów, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości skorzystania z Usług Elektronicznych oraz brak możliwości składania Zamówień.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy sprzedaży.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.202